czolowka

Zakład Automatyki Przemysłowej B.P.

Lista produktów

Wyszukiwarka części zamiennych

Wpisz nazwę części:

Znajdź nas na:

youtube
Opis
Home >> Akcesoria >> Głowica gaśnicza GG-1

Głowica gaśnicza GG-1

oferta

Głowica gaśnicza GG-1Głowica gaśnicza GG-1, jako pianowy automat gaśniczy, służy do gaszenia pożarów cieczy (nafta kosmetyczna, olej parafinowy) mogących pojawić się podczas pracy elektrodrążarek wgłębynych. Gaśnica jest wyposażona w włącznik awaryjny oraz czujniki termiczne zamontowane w miejscach o największym prawdopodobieństwie wystąpienia pożaru lub w prosty, ale bardzo pewny w działaniu układ mechaniczno-spłonkowy. W przypadku pożaru dowolny z trzech wymienionych elementów uruchamia działanie gaśnicy. Gdy gaśnica nie jest aktywowana jej działanie może być uruchomione niezależnie włącznikiem awaryjnym. Standardowo gaśnicę umieszcza się na krawędzi wanny. Z chwilą jej uruchomienia wyłącza się maszyna, włącza sygnalizacja dźwiękowa i rozpoczyna się wytwarzanie piany gaśniczej. Wypełnia ona wannę z płonącym dielektrykiem, schładza go, odcina dostęp tlenu i tłumi płomienie. Dodatkowo, gaśnica wyposażona jest w zestaw wentylatorów automatycznie uruchamianych z chwilą rozpoczęcia pracy elektrodrążarki. Schładzają one powierzchnię dielektryka i zdmuchują jego palne opary skutecznie ograniczając możliwość wystąpienia zapłonu. Wszystkie elektrodrążarki wgłębne produkcji ZAP-BP wyposażone są w gniazdo zasilająco-sygnałowe do którego można taką gaśnicę podłączyć. Na specjalne życzenie klienta głowica gaśnicza GG-1 może być wykonana w wersji uniwersalnej z możliwością stosowania w maszynach innych producentów.

Maszyna (bez dielektryka) Wymiary 150x80x70 mm
Typ gaszonego pożaru B (pożar cieczy)
Rodzaj środka gaśniczego piana gaśnicza
Masa środka gaśniczego 2 kg
Minimalny czas działania gaśnicy 16 s
Masa 5 kg
Cena (netto) Maszyna (bez dielektryka) 2 800.00 PLN